• CHÀ LÀ TƯƠI ISRAEL

CHÀ LÀ TƯƠI ISRAEL

  • Mã sản phẩm : M04
  • Đơn vị tính: Kg
  • Giá: 560.000VNĐ

Thông tin sản phẩm

Chà là tươi

Tag: cha là