• NHO ĐEN CHILE KHÔNG HẠT

NHO ĐEN CHILE KHÔNG HẠT

  • Mã sản phẩm : NĐCHILE
  • Đơn vị tính: Kg
  • Giá: 150.000VNĐ

Thông tin sản phẩm

Nho đen nhập khẩu trực tiếp từ chile, cứng trái, ngọt, không hạt