NHO CRIMSON ÚC

  • Mã sản phẩm : Nho đỏ úc
  • Đơn vị tính: Kg
  • Giá: 180.000VNĐ

Thông tin sản phẩm

Khác với Long Crímon trái dài, Nho Crimson Úc trái tròn hơn và cũng cứng trái, giòn, ngọt